Skip to main content

O uzgoju stoku

HiPP proizvodi isključivo sadrže meso sa farmi sisajućih krava. To znači da se krave, koje su se otelile, ne muzu, već se brinu o svojoj teladi. Životinje veći deo godine provode na pašnjacima, gde telad, krave i priplodni bikovi zajedno pasu. Ovo omogućava prirodno razmnožavanje. Generalno, organska telad se takođe rađaju na pašnjacima i čuvaju ih njihove majke. Oni ostaju u krdu zajedno sa drugom teladi sve dok ne dođu u „tinejdžerske“ godine.

Saznajte više o HiPP organskom stočarstvu!