Skip to main content

Da li ste znali?

Da je ukupan kapacitet kravljeg želuca jednak kapacitetu kade?

Želudac odraslog čoveka, međutim, ima kapacitet od oko 1,2 do 1,6 litara. To znači da je naš želudac oko 100 puta manji od kravljeg. Četiri komore kravljeg želuca, koji može da primi do 140 litara, zovu se: burag, mrežavac, listavac i sirište. Ovakva struktura omogućava kravama da preživaju i na taj način svare celulozu iz trave, koju ljudi i mnogi drugi organizmi ne mogu da svare.