Skip to main content

O uzgoju ćuraka

Naše HiPP organske ćurke imaju dovoljno vremena da porastu, što je znatno više nego kod konvencionalnog uzgoja ćuraka. Pored toga, naše životinje su takođe lakše, agilnije i zdravije jer se mnogo više kreću na našim velikim imanjima. Većina HiPP organskih ćuraka ima tamno perje i stoga liče na divlje ćurke.