Skip to main content

Nemačka

Nemačka se nalazi u srednjoj Evropi i karakterišu je tri vrste predela: Alpi sa svojim obroncima, niski planinski lanci sa svojim dolinama i basenima i Severnonemačka nizija. Na severu i zapadu je zastupljena okeanska klima sa umereno toplim letima i blagim zimama. Na istoku i jugu, međutim, klima je subkontinentalna, što se ogleda u hladnijim zimama i toplijim letima. Otprilike polovina zemlje se koristi za poljoprivredu, a HiPP takođe uzgaja mnoge svoje sirovine u Nemačkoj, kao što su HiPP organska šargarepa, organski krompir, organski paškanat i organske jagode. Pored toga, skoro jedna trećina zemlje je pokrivena zimzelenim i listopadnim šumama. One obezbeđuju dom autohtonim životinjskim vrstama kao što su divlji vepar, lisice i jeleni.