Skip to main content

O poreklu

HiPP organske ćurke dolaze isključivo iz Nemačke i Austrije. Tamo, one provedu najmanje trećinu svog života napolju, na imanju. Područja gde one mogu slobodno da se kreću su vrlo raznolika: sadrže lokalno bilje kao i drvene strukture i pružaju ovim prirodno znatiželjnim životinjama puno mogućnosti za istraživanje. Kada vreme nije povoljno za skitanje po pašnjacima, zaštićena područja na otvorenom predstavljaju dobru alternativu. Vrlo prostrani kokošinjci su izgrađeni tako da životinje budu srećne. Tu one imaju stalan pristup svežoj vodi i hrani. Osnovna karakteristika našeg organskog uzgoja je to što se sva hrana za životinje proizvodi u fabrikama za proizvodnju životinjske hrane koje kontroliše kompanija HiPP.

Saznajte više o uzgoju HiPP organskih ćuraka