Skip to main content

Mađarska

Mađarska je kontinentalna zemlja u srednjoj Evropi i nalazi se najvećim delom u Panonskom basenu. S obzirom da je okružena planinama i da se nalazi u niziji, relativno je ravna. Samo oko jedne trećine zemlje ima nadmorsku visinu veću od 200 metara. Na jugu i istoku se nalazi Mađarska nizija, koja pokriva više od polovine cele zemlje. Dunav protiče kroz zemlju od severa ka jugu. Zapadno od Dunava krajolik čine brda i planine. U Mađarskoj je zastupljena kontinentalna klima, pri čemu se razlika u temperaturi leti i zimi povećava od zapada ka istoku, dok količina padavina opada. Prema tome, klima je pogodna za uzgoj HiPP organskih bundeva, HiPP organskog krompira i HiPP organskih jabuka.