Skip to main content

O sortama

Breskve su koštunjavo voće pošto plodovi sadrže drvenastu košticu koja obuhvata jezgro. U zavisnosti od sorte, mesnati deo breskve može da bude beo, žut ili crven. U našim HiPP organskim proizvodima volimo da koristimo sorte sa žutim mesnatim delom, kao što ima sorta Babygold.