Skip to main content

Kostarika

Kostarika obuhvata prostrane oblasti centralne Amerike. Na zapadu se graniči sa Pacifikom, a na istoku sa Karipskim morem. Karakterišu je nizije uz obalu i planine u unutrašnjosti. Klima Kostarike je tropska sa malim temperaturnim fluktuacijama tokom godine, ali sa sušnim i kišnim sezonama. Jedan izuzetak je nizijska oblast karipske obale: ovde pada kiša preko cele godine. To dovodi do razvoja izuzetno gustih zimzelenih tropskih prašuma. U njima se može naći veličanstvena raznolikost faune. Upravo u ovim šumama se uzgajaju HiPP organske banane.