Skip to main content

Da li ste znali?

Da biljke banane mogu da žive samo do 18 meseci?

Od sadnice do berbe prođe do 18 meseci i nakon toga majka biljka umire. Tokom ovog prirodnog životnog ciklusa, urođenici koji uzgajaju HiPP organske banane na tradicionalan način u visokoj džungli Kostarike intervenišu samo kada neka biljka postane zaražena. Osim toga, banana se razmnožava deljenjem takozvanih bočnih izdanaka (pri dnu stabljike). Kada majka biljka umre, ona satruli, na taj način ispuštajući vredne hranljive materije u zemlju. Kao rezultat toga, svojstva sorti se prenose sa generacije na generaciju, a kvalitet zemljišta ostaje stalan. Saznajte više o našem društvenom projektu i malim farmerima na Kostariki:

link