Eko-balans ulaganja

Korišćenje obnovljivih izvora energije

Preko 80% energije koja se koristi u sedištu u Fafenhofenu potiče iz obnovljivih izvora energije. Od 2001. godine, ukupna potreba za grejanjem, toplom vodom i parom u fabrici HiPP-a bila je klimatski neutralna korišćenjem biomase (piljevine). Električna energija koja se koristi dolazi od 100% CO2-neutralne „zelene električne energije“ iz hidroelektrana - bez nuklearne energije. Od 2000. godine, izgrađeno je 6 solarnih projekata, koji ukupno proizvode 52.800 kWh/a iz solarne energije na površini kolektora od 436m². Sav organski otpad odlazi u poljoprivredne elektrane na biogas. Svake godine se na ovaj način generiše 2 miliona kWh električne energije.

Sa našom organskom poljoprivredom štitimo zemljište i podzemne vode

HiPP je najveći prerađivač bioloških sirovina na svetu. Više od 6.000 poljoprivrednika u mnogim zemljama uključeno je u proizvodnju organskog voća, organskog povrća i organskog mesa za HiPP.

Voda – blago prirode i izvor života

Nedostatak čiste vode za piće postaje sve veći problem. Doba u kom je voda beskrajni resurs bliži se kraju. Zbog toga se ona mora štedeti isto onoliko koliko i drugi ograničeni resursi. Industrijski sektor i privatna domaćinstva se ohrabruju da koriste tehnologiju za uštedu vode i izbegnu nepotrebnu upotrebu.

U HiPP-u je ova potreba prepoznata u ranoj fazi i uvedene su odgovarajuće mere. Potrošnja vode je smanjena sa 22,8 m³ po proizvedenoj toni u 1971. godini na 7,5 m³ po toni u 2011. godini, što je, između ostalog, rezultiralo optimizovanom cirkulacijom vode u proizvodnji i kružnim protokom u CIP čišćenju, između ostalog. Generalno, HiPP se brine o tome da se voda ponovno upotrebljava što je više moguće.

HiPP-ova bunarska voda

Fabrika u Fafenhofenu ima svoj duboki bunar. Izvor Georg Hip obezbeđuje ekskluzivnu svežu vodu najboljeg kvaliteta. To je čista izvorska voda koja dolazi direktno sa Alpa i izlazi sa 154m ispod HiPP-ovih prostorija.

Prirodna mineralna voda je pravo prirodno blago najvišeg kvaliteta i čistoće. HiPP troši manje vode nego što proteče. Ostatak nastavlja podzemnim putem i uliva se u Dunav.