Eko-balans učinak

Reciklaža

Zahvaljujući doslednom odvajanju otpada, preko 97% akumuliranog otpada u HiPP-u se reciklira.

Godišnji potencijal uštede CO2 u HiPP-u

Zbog širokog spektra mera, godišnje emisije fabrike su značajno smanjene:

Povezanost sa gradskom kogeneracionom elektranom na biomasu, proizvodnja energije putem solarnih i biogas elektrana, nabavka zelene energije iz hidroelektrana, kao i prelazak na ekološki prihvatljive tehnologije u našem voznom parku, doveli su do smanjenja emisije CO2 u kompaniji u 2011. godini za gotovo 90% po proizvedenoj toni u odnosu na 2000. godinu.

Sistem Ušteda CO2 u 2013 u odnosu na 2000. godinu
Kogeneraciona elektrana na biomasu 9.846 to
Struja 100% dobijena od hidroenergije 4.170 to
Ukupna ušteda 14.016 to