Schutz von Klima und Gewässer

Zaštita klime i atmosfere je jedan od najvažnijih zadataka našeg vremena. Saznajte kako HiPP koristi obnovljive izvore energije i tehničke inovacije za zaštitu klime i voda.

Korišćenje obnovljivih izvora

Održivo korišćenje izvora i zaštita biodiverziteta su ključni u našem menadžmentu održivosti.

HiPP je već dao značajan doprinos zaštiti klime mnogo pre nego što je politika formulisala cilj smanjenja CO2. Od 1995. godine, kompletno snabdevanje energijom u fabrici u Fafenhofenu pretvorili smo u obnovljive izvore energije (zelena električna energija, biomasa, solarna energija) i sada proizvodimo CO2-neutralno. Preko 90% energije koja se koristi u Fafenhofenu dolazi iz obnovljivih izvora energije.

Emisije CO2 od preostalih izvora energije od fosilnih goriva (na primer, na službenim putovanjima) kompenzuju se klimatskim projektima širom sveta.

Od 2001. godine, čitava potreba za toplotnom energijom, toplom vodom i parom u HiPP fabrici je pokrivena upotrebom biomase (piljevine). Za uzorno korišćenje obnovljivih energija, HiPP-u je dodeljena „Nemačka solarna nagrada" 2011. godine.

Radimo sa „zelenom električnom energijom“ iz hidroelektrana - bez nuklearne energije.

Od 2000. godine realizovano je 6 solarnih projekata, koji ukupno proizvode 52.800 kWh/a iz solarne energije na površini kolektora od 436m². Sav organski otpad odlazi u poljoprivredne elektrane na biogas. Svake godine se na ovaj način generiše 2 miliona kWh električne energije.

Voda kao najvažniji resurs u 21. veku

Takođe dajemo inovativne impulse za resurs vode. Kako bi uštedeo ovaj sve vredniji resurs, HIPP koristi tehničke inovacije da bi smanjio upotrebu vode za više od dve trećine u poslednje tri decenije.