Korišćenje recikliranog papira

Džungle su vitalna skladišta CO2 za ljude. Da bi se one zaštitile od krčenja šuma, HiPP koristi samo papir i materijale za pakovanje od recikliranog papira ili proizvoda sa FSC sertifikatom.

Odgovorno postupanje sa prirodom uključuje i doslednu upotrebu recikliranog papira i brojne mere za smanjenje upotrebe papira u administraciji.

HiPP je osvojio prvo mesto u takmičenju „Kancelarija i životna sredina” od Bundesdeutscher Arbeitskreis fur umveltbevusstes Management (B.A.U.M.) u kategoriji „Kompanije sa preko 500 zaposlenih”. Posebna pažnja je posvećena isključivoj upotrebi recikliranog papira, kao i merama za primarno smanjenje upotrebe papira: elektronska klasifikacija dokumenata, elektronsko fakturisanje, cirkulacija informacija putem intraneta kompanije i dvostrano štampanje.