„Biodiverzitet u dobrom društvu“

Ujedinjeni u svetskoj zajednici

HiPP je angažovan kao član Inicijative za poslovanje i biodiverzitet, koja je pokrenuta 2008. godine na konferenciji UN zemalja potpisnica Konvencije o biološkoj raznolikosti. „Biodiverzitet u dobrom društvu” je udruženje kompanija koje se zajedno zalažu za zaštitu biodiverziteta - u interesu ekonomije i društva.

Oni su se obavezali „Izjavom o misiji” i „Deklaracijom o liderstvu” za integraciju zaštite biodiverziteta u sistem upravljanja njihove kompanije. Potpisivanjem „Deklaracije o liderstvu“, više od 40 kompanija širom sveta sada sprovodi zahtev za podsticanje biodiverziteta kao deo sistema upravljanja kompanijom. Važan doprinos pravičnoj trgovini ostvaren je na UN Konferenciji o očuvanju vrsta 2010. godine u Nagoji u Japanu. Između ostalog, definisane su smernice o tome kako da profit od korišćenja bioloških sirovina bude pravično podeljen između korisnika i zemalja porekla.

Više informacija možete pronaći ovde: www.business-and-biodiversity.de

HiPP je uključen u razne projekte održivosti i očuvanja biodiverziteta.

Redovno sarađujemo sa nevladinim organizacijama i udruženjima kao što su AöL (Udruženje proizvođača ekološke hrane), B.A.U.M. (Nemačka radna grupa za ekološki svesno upravljanje), WWF, BUND, Deutscher Naturschutzring, Greenpeace, Bund Naturschutz Bayern, Bioland, Naturland i razne naučne institucije.