Skrob

Skrob se dodaje u mlečnu formulu da bi bila kremastija. On se dodaje proizvodima sa brojem “1”, kao i prelaznoj mlečnoj formuli. Dodavanje skroba mlečnoj formuli za odojčad je zakonski dozvoljeno. Sadržaj skroba se povećava od proizvoda iz faze "1" do proizvoda iz faze "3", što za rezultat ima sve kremastiju stukturu.