Priprema

Da bi priprema mlečne formule za odojčad bila higijenska i bezbedna, neke važne stvari treba imati na umu.

Za pripremu hrane za flašicu treba koristiti svežu vodu iz česme, a za pripremu formule za odojčad treba koristiti odgovarajuću flaširanu vodu. Ne treba koristiti vodu iz česme ili bunara. Ako niste sigurni u kvalitet vode, možete se obratiti nadležnim organima kako biste proverili, ili u svakom slučaju koristite flaširanu vodu koja je pogodna za pripremu formule za odojčad.

Važna je i pravilna temperatura vode. Da bi se osiguralo da voda iz česme nije zagađena, treba je prokuvati, a zatim ohladiti na oko 40 - 50 ° C. Hlađenje je važno da bi se izbegle opekotine, kao i da bi se izbegao gubitak nutrijenata. Temperatura hranjenja od oko 37 ° C je idealna za odojčad. Temperaturu možete proveriti na svojoj nadlanici, ili koristeći termometar.

Mlečna formula za odojčad je plodno tle za razvoj bacila. Patogeni se mogu mnogo brže razmnožavati ako prođe vreme između pripreme i hranjenja. Stoga, mlečna formula mora uvek biti sveže pripremljena, hranjenje treba da bude brzo, a ostatak se mora baciti.