Polisaharid iz semena rogača

Polisaharid iz semena rogača je prirodno sredstvo za povećanje mase, koje se često koristi u  specijalnoj mlečnoj formuli za bebe sa koje imaju refluks i često bljuckaju. Ovaj agens se dobija iz semena rogača i ima ogroman kapacitet vezivanja vode. Može vezati količinu vode i do 80 - 100% sopstvene težine.