Odvajanje od dojke

Dojenje je za bebu najbolje.

Kada se hranjenje majčinim mlekom zameni čvrstom hranom, to se naziva „odvajanje od dojke“. Postoji razlika između primarnog i sekundarnog odvajanja od dojke. Kod primarnog odvajanja od dojke, majka nakon porođaja ni ne počinje da doji. 

Sekundarno odvajanje od dojke je češće - beba sisa nakon što se rodi. SZO preporučuje da se deca isključivo hrane majčinim mlekom - ukoliko je to moguće - tokom pola godine. 

Najbolji trenutak za prestanak dojenja razlikuje se od deteta do deteta i o tome treba da odlučuje majka. U svakom slučaju, prelaz treba da bude lagan i blag, kako bi se kod bebe izbegao strah od gubitka, a kod majke zdravstveni problemi, poput blokade mlečnih kanala.