Metafolin®

Metafolin® je izvor folata po modelu majčinog mleka. To je kalcijumova so koja se nalazi u bioaktivnom obliku. Metafolin® je korak napred od tradicionalne folne kiseline.

Koje prednosti Metafolin® ima u odnosu na konvencionalnu folnu kiselinu?

Slično glavnom izvoru folata u majčinom mleku, Metafolin® je odmah dostupan telu. Metabolizacija sintetičke folne kiseline je, s druge strane, mnogo složenija jer je telo mora prvo „aktivirati“ pre nego što postane dostupna - za razliku od folata ili Metafolina®, koji se može odmah upotrebiti.

*Metafolin® je registrovani zaštitni znak kompanije Merck KGaA, Darmstadt, Nemačka.