Uputstvo za pravljenje igre memorije

  • 12 obojenih poklopaca od HiPP teglica
  • lepak
  • šablon slika za igru


Uputstvo za rad: 

Preuzmite šablone za igru po volji,odštampajte ih i pažljivo ih isecite

Pričvrstite ih na unutrašnjost poklopaca (proverite da li su poklopci iste boje, u suprotnom će se lakše prepoznati parovi na bazi boja poklopca)Sačekajte da se lepak osušiIgrajte se!Gotovo!