Skip to main content

Voćna stabla


Voćna stabla se mogu naći svugde u svetu, osim na veoma hladnim mestima. Mnoge poznate sorte voća pripadaju porodici Rosaceae i daju plodove kao što su jabuke, kruške, trešnje, šljive i mnoge druge. Ali, voćna stabla nam ne daju samo ukusne plodove. Ona su i idealno stanište za ptice, miševe, ježeve, mahovine, lišajeve, bube i mnoge ugrožene insekte. Ove životinje zauzvrat pomažu da se stabla održavaju zdravima – npr. evropska zelena žuna jede mnogo štetnih insekata. Voćna stabla su sjajan izvor hrane za leptire, pčele, bumbare i ostale insekte.


Za razliku od jabuka, trešnje ne nastavljaju da sazrevaju nakon berbe.

Tokom jeseni, voćna stabla odbacuju svoje lišće da bi se pripremila za zimu, odnosno zimski san. U proleće se vraćaju u život, a novo lišće i cveće počinje da izbija.