Skip to main content

O našim vodenim staništima i američkoj šumskoj gatalinki koja živi u njima

Nažalost, u današnjem svetu, prirodna vodena tela su retka. Ovo je naročito kritično jer su ona staništa mnogih ugroženih životinja i biljaka.

Mala vodena tela su jezera, bare, močvarna zemljišta ili poplavna područja kao i jarci i lokve. Ona su staništa životinja kao što su američka šumska gatalinka. Međutim, kako malih vodenih tela ima sve manje, američke šumske gatalinke se, nažalost, takođe retko sreću. Stoga, američka šumska gatalinka je sada visoko zaštićena vrsta.