Skip to main content

O našim organskim žitaricama

Naše HiPP organske žitarice su više od samo organskih žitarica: naši uzgajivači organskog bilja su posvećeni hranjenju useva hranljivim materijama i nadgledanju njihovog razvoja.

Zdravo zemljište je ključ u svemu ovome. U jednoj šaci zdravog zemljišta ima više sitnih stvorenja i životinjica nego ljudi na našoj planeti.

Ne biramo pažljivo samo naše njive, već i naša semena: koristimo samo najbolja semena žitarica. Sejemo samo semena kojima nije potrebna ni jedna hemikalija da bi rasla i pritom davala zrna koja su puna vrednih hranljivih materija.