Skip to main content

O našim organskim govedima

Naša organska goveda se čuvaju u šumama i na pašnjacima veći deo godine. Tu se hrane raznim vrstama trave kao što je sveža detelina. Upravo se na ovo misli kada se priča o uzgoju prilagođenom datoj vrsti.

Na ovaj način, životinje se održavaju zdravim i, iznad svega, srećnim. Zimi se hrane travom, senom ili silažom, a u slučaju da to hladno zimsko vreme zahteva, dobijaju i malo koncentrovanog krmnog bilja da bi ostala jaka.

Jedan naročito važan aspekt za nas je da se naša telad rađaju na pašnjacima i da ostaju sa svojim majkama i hrane se njihovim mlekom svakog dana.