Skip to main content

Kukumavke


Kukumavka je vrsta sove koja je veličine kosa. Ova vrsta živi na starom drveću i voćnjacima, parkovima i napuštenim ruševinama. Za razmnožavanje naročito vole livade. Kukumavke vole da sede na drvenim šipkama i posmatraju okruženje. U sumrak i noću, kukumavke idu da love insekte i miševe.

Nažalost, danas su kukumavke redak prizor, pošto je malo prirodnih rupa za gnezda u kojima mogu da se razmnožavaju.


Nažalost, danas su kukumavke redak prizor, pošto je malo prirodnih rupa za gnezda u kojima mogu da se razmnožavaju.