Hipoalergena hrana za odojčad

Bebe u porodicama koje imaju probleme sa alergijama bi trebalo da se doje 6 meseci. To je najbolji način da se spreče alergije. HiPP hipoalergena hrana za odojčad je idealna za bebe kod kojih postoji ugroženost alergijama, a koje se ne doje ili se ne doje u potpunosti.

  • Studije delotvornosti

    U jednoj studiji (Nentwich 2009) su alergijski ugrožene dojene bebe upoređivane sa alergijski ugroženim bebama koje...

    više ...