Hipoalergena hrana za odojčad

Bebe u porodicama koje imaju probleme sa alergijama bi trebalo da se doje 6 meseci. To je najbolji način da se spreče alergije. HiPP hipoalergena hrana za odojčad je idealna za bebe kod kojih postoji ugroženost alergijama, a koje se ne doje ili se ne doje u potpunosti.

Alergije su fenomen koji se sve češće javlja i u međuvremenu pogađa 20-30% beba...

Dete se smatra alergijski-ugroženim ako direktni rođak (majka, otac ili sestre i braća) već ima alergiju...

Ono što je posebno kod HiPP HA početne hrane je da su belančevine posebno jako razdvojene

U jednoj studiji (Nentwich 2009) su alergijski ugrožene dojene bebe upoređivane sa alergijski ugroženim bebama koje...

I u okruženju bebe možete dosta toga da učinite kako bi smanjili rizik od alergije...