dopunska ishrana pretragarizik od alergije


proširena pretraga proizvoda

Plan ishrane: od rođenja do 4. meseca

od rođenja do 4. meseca između 4. i 6. meseca od 6. meseca između 7. i 9. meseca od 10. do 12. meseca

**SZO preporučuje dojenje do 2. godine ili duže. Ako ne doje, preporučamo HiPP mlečne formule ili Hipp HA formule posebno prilagođene za vaše dete i uzrast.

Tokom prvih meseci života, dojenje je najbolja stvar za Vašu bebu.

Ako ne dojite, industrijski proizvedene hrane za odojčad su jedina alternativa. Hrana za odojčad je sastavljena na način da su u potpunosti zadovoljene prehrambene potrebe deteta tokom prvih meseci života. Stoga se mogu koristiti kao jedini oblik prehrane. Kod hrane za odojčad, razlikujemo prehrane s prefiksom "pre" i prehrane s brojem "1". Ove dve vrste prehrane su različite po tome što "Pre" prehrane - kao što je majčino mlijeko - sadrže laktozu kao jedini ugljenihidrat, dok "1" prehrana takođe sadrži mali udeo skroba koji daje gustinu, bez glutena.

U prvim mesecima beba zadovoljava obe potrebe, glad i žeđ, mlekom. Dodatni unos tečnosti u obliku vode ili čaja potreban je samo ukoliko vaše dete gubi puno tečnosti, npr. znojenjem.

Grupe HiPP-ovih proizvoda možete raspoznavati na osnovu kodova u boji