dopunska ishrana pretragarizik od alergije


proširena pretraga proizvoda

Plan ishrane: od rođenja do 4. meseca

od rođenja do 4. meseca između 4. i 6. meseca od 6. meseca između 7. i 9. meseca od 10. do 12. meseca

**SZO preporučuje dojenj