Datumi i činjenice

Prva hrana za bebe iz matične kuće HiPP 1899
Osnivanje firme 1932. od strane Georg Hipp-a
Osnivači
Direktori:

ostali osnivači:

Prof. Dr. Claus Hipp, Paulus Hipp,
Stefan Hipp, Sebastian Hipp i drugi članovi porodice
Filozofija preduzeća Proizvodnja proizvoda vrhunskog kvaliteta u skladu sa prirodom
Broj zaposlenih oko 2.000 lica
Mesta proizvodnje Nemačka, Hrvatska, Austrija, Rusija, Švajcarska, Ukraina, Mađarska
Važna tržištaNemačka, Francuska, Velika Britanija, Italija, Hrvatska, Austrija, Poljska, Rusija, Švarcarska, Skandinavija, Slovačka, Slovenija, Španija, Češka, Turska, Ukrajina, Mađarska, Srbija i ostale države istočne Evrope.
Vrste proizvoda/ Broj artikala u Srbiji
Mleko:
Dopunska hrana/Napici:
Kozmetika za bebe i mame:
Čaj za dojilje:
Ukupno:

12
82
11
1
106
Struktura kupaca Klasična trgovina životnim namirnicama na malo, megamarketi, apoteke, drogerije
Broj BIO poljoprivrednika oko 6.000
Zasađene površine oko 15.000 ha

Ovo bi Vas takođe moglo zanimati:

HiPP BIO pečat

BIO žig treba da garantuje ...

Gajenje povrća

Hemikalije su zabranjene!

Kontrola kvaliteta:

više od 260 kontrola