Odlaganje

Aluminijum koji se koristi u samoj fleksibilnoj plastičnoj kesici (otprilike 63% ambalaže) može da se obnovi. To se postiže pirolizom. U postrojenjima za spaljivanje otpada i drugim postrojenjima poput cementara, kesice se termički recikliraju. To znači da se fleksibilne plastične kesice mogu koristiti kao gorivo, što zauzvrat dovodi do uštede fosilnih goriva poput nafte i uglja. U gotovo svim postrojenjima, energija koja se oslobađa tokom procesa spaljivanja dalje se koristi, na primer, u obliku električne energije, toplote i /ili vodene pare. 

Poklopac fleksibilne plastične kesice

Poklopac fleksibilnih plastičnih kesica (oko 37% od ambalaže) je 100% proizveden od monomaterijala polietilena (PE) i može se ponovo reciklirati. Dizajniran je na način da se ne može progutati. 

Zašto HiPP više ne koristi bioplastiku?

Po pravilu, HiPP stalno radi na unapređivanju sastava svojih pakovanja. HiPP, takođe, već koristi ambalažu na bazi celuloze. Alternativna rešenja za pakovanja uvode se samo ako se ne ugrožava kvalitet proizvoda. Međutim, trenutno još uvek postoje područja na kojima bioplastika ne zadovoljava zahteve HiPP-a na odgovarajući način.

Iako plastika iz obnovljivih sirovina rešava problem zavisnosti od fosilnih goriva, ona nije u potpunosti neproblematična. U ovom trenutku, fokus je prvenstveno na uticaju poljoprivrede na sredinu i nedostatku socijalnih kriterijuma koji će se slediti.

Ovo bi Vas takođe moglo zanimati:

HiPP BIO pečat

BIO žig treba da garantuje ...

Gajenje povrća

Hemikalije su zabranjene!

Kontrola kvaliteta:

više od 260 kontrola