Zaštita klime

Zaštita klime predstavlja najvažniji izazov sa kojim se susrećemo danas. Klimatske promene – zajedno sa sve većim gubitkom biološke raznovrsnosti – nepovoljno utiču na plodnost zemljišta i uslove života. Dugoročno gledano, rizikujemo da ostanemo bez samog temelja naše egzistencije. Za proizvodnju hrane potrebni su nam odgovarajući vremenski uslovi i dovoljne, ali ne i preterane padavine, kao i plodno zemljište. Voće, povrće i žitarice mogu da rastu i uspevaju samo ako postoji sklad između klime, vode i zemlje.

To je razlog zbog koga je HiPP već mnogo godina posvećen zaštiti klime. Zahvaljujući korišćenju obnovljivih izvora energije u našim fabrikama u Pfaffenhofenu, Gmundenu, Glini i Hanságligetu se proizvodi na klimatski neutralan način. Proizvodi sa tih lokacija dobili su pečate sa oznakom „kilmatski prihvatljiv“. HiPP je takođe i član inicijative „Wirtschaft pro Klima“. Sve kompanije članice su krajnje posvećene zaštiti naše klime. Međutim, HiPP ne obraća pažnju samo na proizvodni proces kada se radi o emisijama koje utiču na našu klimu: nova rešenja za pakovanja, optimizovana logistika i naši projekti u vezi sa kompostom predstavljaju kamen temeljac naše korporativne politike usmerene na zaštitu klime.

Ako budemo uništili naše zemljište, to će imati veliki uticaj na emisije štetnih gasova. Obradiva zemlja, močvare, šumsko zemljište i travnjaci u sebi skladište CO2. Bezbrojni organizmi iz zemljišta žive od ugljen-dioksida, a proizvode kiseonik. U organskoj poljoprivredi, koju HiPP promoviše već više od 60 godina, ovi mikroorganizmi se smatraju presudnim za obrazovanje humusa, a samim tim i za plodnost zemlje.