Organsko stočarstvo

HiPP organska govedina dolazi sa naših farmi i sa farmi pažljivo izabranih partnera. Mi se pridržavamo najstrožih pravila, a poštovanje tih pravila pažljivo prate HiPP inženjeri poljoprivrede i veterinari.

HiPP goveda borave u šumama i na pašnjacima gotovo cele godine. To je najprikladnija metoda. Zbog toga su životinje jače, otpornije i zdravije. Naša goveda se hrane samo travom sa pašnjaka, dok se zimi hrane senom ili silažom, a ako je neophodno i krmnim biljem. Hrana mora da potiče sa organskih farmi i ne sme da sadrži antibiotike, pojačivače rasta ili genetski modifikovane sirovine.

Posebno je važan uzgoj krava: krave se najčešće tele na pašnjacima a telad ostaju sa majkama 8 meseci na HiPP organskoj farmi “Ehrensberger Hof”, gde ih majke doje.