Održivi ribolov

Mi u našim HiPP obrocima koristimo meso aljaskog bakalara, oslića, običnog bakalara, divljeg lososa i iverka. Riba je uglavnom ulovljena na otvorenom moru, daleko od obala. Naša ribarska područja se nalaze na Severoistočnom Atlantiku i Severoistočnom Pacifiku.

Riba koju koristimo u našim HiPP proizvodima dolazi isključivo iz održivog ribolova sa MSC sertifikatom. MSC garantuje da je ribolov pod njihovom kontrolom usaglašen sa specifičnim ekološkim standardima, uz zaštitu ribljeg fonda i odgovorno upravljanje. Da bi se garantovao najbolji kvalitet ribe, ekološki uslovi se neprestano ocenjuju, i biraju se naročito pogodna područja za ribolov na otvorenom moru. I firme koje se bave ribolovom takođe se redovno kontrolišu.

Na ovaj način HiPP pomaže da se spreči preterani izlov ribe iz mora i aktivno doprinosi očuvanju ribljeg fonda. Mi pomažemo u osiguravanju sredstava za život i izvora hrane za veliki broj ljudi širom sveta, tako da naši najmlađi korisnici mogu da imaju dovoljno ribljih resursa i kada odrastu.