HiPP zaštita životinja: Inicijativa „Uzgoj petlića“

Jaja: Široko dostupna u svim supermarketima, u veličinama S, M, i L, bela ili smeđa, u manjim ili većim pakovanjima.

Međutim, za proizvodnju jaja potrebni su samo ženski pilići – buduće koke nosilje. Šta se onda događa sa muškim pilićima koji se svakodnevno legu u približno podjednakom broju? Gorka istina glasi: pošto muški pilići nisu od koristi za industriju jaja, većina se na licu mesta i ubija (npr. 50 miliona godišnje samo u Nemačkoj). Nakon toga se bacaju u otpad, ili se, u retkim slučajevima, koriste kao hrana za zmije i reptile.

HiPP je zajedno sa strogo kontrolisanim partnerskim farmama posvećen specijalnom programu zaštite kako bi se zaustavilo ovo besmisleno ubijanje muških pilića. Za HiPP je važno da ove farme budu u stanju da ispune njegove visoke standarde u pogledu transparentnosti, sledivosti i blagostanja životinja. Zajedno želimo da promenimo i poboljšamo situaciju u kojoj se nalaze životinje muškog pola.

Razlog je to što mi u HiPP-u smatramo neprihvatljivim da se pilići ubijaju samo zbog svog pola. Ova praksa nije u skladu sa našim etičkim principima.

Naša inicijativa „Uzgoj petlića“ predstavlja holistički pristup: mi od naših farmera kupujemo kako jaja tako i meso organskih pilića iz slobodnog uzgoja. Na ovaj način smo u prilici da podržimo uzgoj kako ženki tako i mužjaka.