HiPP-ov model farme za biološku raznovrsnost

HiPP-ov model farme za biološku raznovrsnost– jer je nama očuvanje biološke raznovrsnosti veoma važno.

Farma Ehrensberger Hof u Pfaffenhofenu je u posedu porodice Hipp od 1956. godine i od tada je isključivo farma za organsku proizvodnju.

U saradnji sa naučnicima sa Tehničkog univerziteta u Minhenu, Leibniz univerziteta u Hanoveru, Biolandom i bavarskom organizacijom “Landesverbund für Vogelschutz”, HiPP sprovodi istraživanja o praktičnim poljoprivrednim metodama za promovisanje organske poljoprivrede i biološke raznovrsnosti. Te metode se zatim sprovode u praksi na više od 8.000 naših HiPP organskih farmi. Primenom jednostavnih mera uspevamo da stvaramo prirodna staništa velike biološke raznovrsnosti: svračak, žaba žuti mukač, sova ušara, sova kukuvija, mnogo vrsta slepih miševa i bezbroj insekata, mikroorganizmi i brojne domaće ptice.

Uzgojem starih rasa promovišemo biološku raznovrsnost. Na HiPP farmama, na primer, uzgajamo izvorna smeđa goveda, od kojih postoji još samo nekoliko stotina primeraka, kao i staru vrstu kokoški Appenzeller Spitzhauben.