Meni

Održivost u organizaciji preduzeća

Održivost za HiPP nije pomodarska tema. Mi smo se već preko 50 godina obavezali na BIO uzgoj, a održive standarde smo obeležili kao pioniri. Naš menadžment održivošću ima u vidu preduzeće kao celinu i celokupni lanac stvaranja vrednosti.

Razvijene HiPP standarde realizujemo zajedno sa našim dobavljačima i proizvođačima tao da su sigurno postavljeni kvalitet, zaštita životne sredine i fer, društveni uslovi rada.

 

Kod nas je održivost stvar šefa

Menadžment održivošću je smešten direktno kod rukovodstva. Svaki je sektor preduzeća imenovao jednog odgovornog za održivost, koji se aktivno angažuje za razvoj i realizaciju cijleva.

Dokumentacija

U izveštaju o održivosti mi objavljujemo sve važne karakteristične podatke preduzeća i naše godišnje ciljeve. HiPP je na svim lokacijama sertifikovan prema standardu ISO 14001. Pfafenhofen je 1997. god. bio početak, a od 1995. god. je ispitan prema EMAS-u (upravljanje zaštitom životne sredine Evropskih zajednica).

Kooperacije

Mi sebe doživljavamo kao organizaciju koja uči, bavimo se radom na mreži i usko sarađujemo sa univerzitetima, naučnim institutima i drugim partnerima.