Napomene o zaštiti podataka i opšte odredbe za korišćenje

Dragi posetioci naše internet-stranice,

Radujemo se da ste nas posetili na Internetu! Mi zaštitu podataka i poverljivo ophođenje ličnim podacima shvatamo vrlo ozbiljno i želimo da Vas na ovoj strani informišemo o temi zaštite podataka u vezi sa našim Internet-ponudama. Ukoliko imate pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Želimo Vam puno zabave i uživanja na našem Internet-portalu!

Vaš HiPP Internet-tim

Stanje: 18.12.2013

Zaštita podataka - Napomene o postupku

Radujemo se što ste posetili našu Internet-stranu i što ste zainteresovani za naše preduzeće. Mi veoma ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših ličnih podataka i želimo da se prilikom posete našoj Internet-strani osećate sigurno i prijatno.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka:

Možete posetiti našu Internet-stranu bez potrebe da nam ostavljate Vaše lične podatke. Ovo važi za Newsletter i formular za kontakt. Mi dobijamo samo podatak o Vašem Internet-provajderu, Internet-stranicu sa koje nas posećujete i Internet-stranice koje posećujete kod nas. Ove informacije se obrađuju za potrebe statistike, korisnik pri tome ostaje anoniman.

Lični podaci se prikupljaju samo ako nam ih Vi lično navedete, npr. u okviru nekog upita. Ti podaci će se koristiti samo za tu, navedenu, namenu.

U pojedinim delovima naše Internet-stranice koristimo takozvane "cookies", da bi Vam našu uslugu individualnije stavili na raspolaganje. "Cookies" su oznake koje web-server može da pošalje Vašem kompjuteru da bi mogao da ga identifikuje tokom trajanja posete. Možete da podesite Vaš pretraživač tako da Vas obaveštava o postavljanju "cookies"-a. Na taj način je upotreba "cookies" za Vas transparentna.

Korišćenje i prosleđivanje ličnih podataka i vezivanje za namenu:

Svi lični podaci, koji u okviru naših direktnih Internet-usluga budu sakupljeni, će biti sakupljeni, obrađeni i korišćeni u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo u cilju realizacije ugovora i ostvarivanja opravdanih sopstvenih poslovnih interesa u pogledu savetovanja i podrške naših klijenata i razvoja proizvoda u skladu sa zahtevima kupaca.

Pravo na obaveštenje i javni spisak postupaka:

Na zahtev ćemo Vam u pismenoj formi saopštiti, u skladu sa važećim pravom, da li su Vaši lični podaci, i koji lični podaci su memorisani kod nas. U našem javnom spisku postupaka smo sumirali podatke.

Sigurnost:

Upotrebljavamo tehničke i organizacione sigurnosne mere da zaštitimo podatke koje ste nam dostavili od slučajnih ili namernih manipulacija, gubitaka, uništenja i pristupa neovlašćenih osoba. Naše sigurnosne mere se u skladu sa razvojem tehnologije kontinuirano poboljšavaju.

Ako imate pitanja vezana za obradu Vaših ličnih podataka slobodno nas kontaktirajte.

Javni spisak postupaka

1. Naziv odgovorne službe: Hipp GmbH & Co. Export KG, Gmunden

2. Direktori: MD HiPP GmbH & Co Export KG

3. Adresa odgovorne službe: Hipp GmbH & Co. Export KG, Gmunden, Theresienthalstraße 68, 4810 Gmunden, Austria

4. Namena prikupljanja, obrade i korišćenja podataka:
Predmet preduzeća: proizvodnja i distribucija hrane, proizvoda za negu i opreme za bebe
Sakupljanje, obrada i korišćenje podataka se vrši radi obavljanja gore navedenog.

5. Opis grupe lica na koju se odnosi i podaci ili kategorije podataka koji su u vezi sa tim:
Podaci o kupcima, podaci o saradnicima kao i podaci o dobavljačima ukoliko su potrebni za ispunjenje namena navedenih pod Tačkom 4.
Na zahtev ćemo Vam rado saopštiti u kom postupku su eventualno uskladišteni Vaši podaci i o kojim podacima je reč.

6. Primaoci ili kategorije primalaca kojima podaci mogu biti prosleđeni:
Javne službe u slučaju postojanja pravnih propisa, pod-izvođači kao i eksterne službe i interna Hipp-odeljenja za ispunjenje namena navedenih pod Tačkom 4.

7. Propisani rokovi za brisanje podataka:
Zakonodavac je usvojio različite obaveze i rokove za čuvanje. Posle isteka ovih rokova odgovarajući podaci se rutinski brišu. Ukoliko podaci nisu obuhvaćeni time, podaci se brišu kada prestanu da postoje namene navedene pod Tačkom 4.

8. Planirani prenos podataka na treće države:
Prenos podataka na treće države je predviđen samo u okviru nacionalnih i internacionalnih zakonskih odredbi.

HiPP GmbH & Co Export KG

2013 Hipp