Održivost zahteva načn života i privređivanja, koji neće preopteretiti, rasuti ili čak uništiti prirodne resurse kao osnov života svih ljudi. Ideja koja stoji iza ovog pojma je opisana već pre više stotina godina u šumarstvu. Misli se na oblik privređivanja kod koga se uvek uzima samo onoliko drva koliko može da izraste tako da šuma nikada nije potpuno posečena, već se uvek iznova može regenerisati i mogu je koristiti sledeće generacije.