Održivost zahteva načn života i privređivanja, koji neće preopteretiti, rasuti ili čak uništiti prirodne resurse kao osnov života svih ljudi. Ideja koja stoji iza ovog pojma je opisana već pre više stotina godina u šumarstvu. Misli se na oblik privređivanja kod koga se uvek uzima samo onoliko drva koliko može da izraste tako da šuma nikada nije potpuno posečena, već se uvek iznova može regenerisati i mogu je koristiti sledeće generacije.

Održivost je uravnoteženi balans između tri dimenzije -ekologije, ekonomije i socijalnog.

Svaki je sektor preduzeća imenovao jednog odgovornog za održivost, koji se aktivno angažuje za razvoj i realizaciju cijleva.

Mi proizvodimo „sredstva za život“. Za ekološku proizvodnju zdrave hrane za bebe premijum kvaliteta HiPP kao međunarodni proizvođač hrane za bebe preuzima posebnu odgovornost.