Intervju o BIO žigu


BIO je u usponu. Ali, da li je BIO zaista garancija za zdravu ishranu? Od čokolade do čipsa svaki proizvod u međuvremenu može da se zove BIO ako ispunjava zakonske norme.

Zbog toga prof. dr Klaus Hip, koji je kao niko drugi obeležio biološki uzgoj u Nemačkoj, želi da Vam opširno objasni razliku između standardnog BIO i HiPP BIO kvaliteta.

Pfeil

Gospodine Hip, Vi imate sopstveni BIO žig. Zašto?,


Pfeil

Ali, BIO logo Evropske unije takođe je sinonim za kvalitet, ili?


Pfeil

Dakle, HiPP BIO žig je sinonim za najveću čistoću. Kako se to danas uopšte može postići?


Pfeil

Dokle idu vaše kontrole štetnih materija?


Pfeil

A kako je sa mesom?


Pfeil

Da li se iza Vašeg BIO žiga krije i proizvodnja koja čuva životnu sredinu?


Pfeil

Gospodine Hipp, još jedno pitanje na kraju: Kakav je Vaš odnos prema genetskom inženjeringu?