Sastojci majčinog mleka:

Svi važni hranjivi sastojci:
LCP (omega 3 i 6)
Prirodne kulture mlečne kiseline
Vlakna u majčinom mleku
Ostale vredne zaštitne materije u majčinom mleku