Lična krivulja porasta telesne mase tokom trudnoće

Naš kalkulator porasta telesne mase tokom trudnoće pokazuje Vam da li ostvarujete adekvatan rast telesne mase i koliko bi bilo idealno da dobijete na kilaži tokom trudnoće.


Očekivani porast telesne mase zavisi od BMI (Body Mass Index) ** pre trudnoće i zbog toga je potrebno upisati visinu i telesnu masu pre trudnoće:

Unesite sledeće podatke:

Visina
cm (z.B. 165)
Telesna masa pre trudnoće
kg (z.B. 65)
*Preporuke za telesnu masu nisu primenjive kod blizanačkih trudnoća.

**Body Mass Index (BMI): odnos telesne težine i visine
Računanje: Telesnu masu (u kg) podijeliti s kvadratom visine (m²). Primer: 60 kg : (1,60m) ²= 23.4. kg/m² Adekvatni BMI žena : 18.5 – 24.9 kg/m²