dopunska ishrana pretragarizik od alergije


proširena pretraga proizvoda

Kalendar imunizacije

Osnovna imunizacija

Klanedar vakcinacije

Revakcinacija

Kalendar Vakcinacije

Vakcinacije u posebnim okolnostima

Pneumokoke

Kod dece sa povećanim opasnostima po zdravlje zbog određenih bolesti i kod prevremeno rođene dece (pre 38. nedelje trudnoće), kao i kod novorođenčadi sa malom težinom na rođenju (ispod 2500 g) se preporučuje dodatna vakcinacija protiv penumokoka (mogu da izazovu meningitis,  trovanje krvi, i dr.).

Kod odojčadi u prvih šest meseci života  dodatno su od 3. meseca života potrebne 3 vakcinacije u razmaku od po 1 mesec i 4. vakcinacija u 2. godini života (starija deca samo 3 odn. 2 vakcinacije). Vakcinacije se mogu izvršiti istovremeno sa četiri 6-struke vakcine.

Ovčije boginje (varičele)

Za mlade koji do sada još nisu preležali ovčije boginje i oni koji nisu vakcinisani se vakcinacija protiv varičela preporučuje kao standardna.  Odrasli sa posebnim osnovnim bolestima i  žene koje žele dete takođe bi trebalo da se vakinišu ako ranije nisu preležali ovčije boginje.

Za decu od 9 meseci do 13 godina je 1 vakcinacija dovoljna. Mladi od 13. godine i odrasli dobijaju 2 vakcine u razmaku od najmanje 6 nedelja.

Veliki kašalj za roditelje, brata i sestru

Da bi se novorođenčad i malo odojče zaštitilo, bliska lica, a naročito stariji brat i sestra, bi trebalo da se vakcinišu protiv velikog kašlja najkasnije 4 nedelje pre rođenja, ukoliko ne postoji dovoljna imuna zaštita usled prethodne vakcinacije ili sopstvenog oboljenja. U trudnoći vakcinacija nije dozvoljena. To znači da bi majka protiv velikog kašlja po potrebi trebalo da se vakciniše ili pre trudnoće ili u prvim danima posle porođaja.

Virus gripa (influence)

Deci (od 6. meseca), mladima i odraslima sa povećanim opasnostima po zdravlje zbog određenih bolesti usled osnovnog oboljenja, kao što je npr. hronično oboljenje disajnih puteva (npr. astma), hronične kardiovaskularne bolesti, dijabetes, oboljenje jetre i bubrega, oboljenja usled pada imuniteta i dr.  se preporučuje godišnja vakcinacija sa aktuelnom vakcinom u jesen.

Meningokoke

Deci i odraslima sa određenim ureođenim ili stečenim poremećajima imuniteta i deci i odraslima nakon uklanjanja slezine se preporučuje vakcinacija protiv meningokoka (mogu da prouzrokuju zapaljenje moždane kore i teško trovanje krvi).

Rani letnji meningoencefalitis (FSME)

FSME-vakcinacija se preporučuje za decu od 3 godine, odn. pre boravka (prebivalište/odmor) na području sa rizikom od FSME-a. 2 vakcinacije u razmaku od 1-3 meseca i 3. vakcinacija 9-12 meseci nakon druge vakcinacije.